تبلیغات


چگونه در خانه عضلات کمر خود را محکم کنیم

عضلات پشت (کمر) جزو گروه اصلی عضلات مهم بدن میباشند، و کار کردن بر روی این ماهیچه ها هم باعث سوختن کالری بیشتری شده و هم متابولیسم بدن را افزایش میدهد.حتی اگر بنا به دلایلی نمیتوانید به سالن ورزشی بروید، میتوانید تمرینات خوبی را در خانه خودتان انجام دهید.

سفت کردن عضلات شکم, تقویت عضلات شکم, حرکات ورزشی مخصوص شکم


بعضی از ماهیچه هایی که میتوانید روی آنها کار کنید، ماهیچه های شانه، بازو، کمرتان و حتی ستون فقراتتان و زیر بغل میباشند.

ادامه مطلب


منبع این نوشته : منبع